ECoduri.com - coduri pe intelesul tuturor.
ECoduri.com explica diverse coduri: codurile postale pe judete si localitati, coduri telefonice, prefixe de telefonie mobila sau fixa, coduri contabile, sau unele coduri pentru activitati economice, codurile produselor si serviciilor din Romania, cod de conturi bancare ...
CODURICoduri postaleCAEN 2024Coduri CORCPSAPCGPRODROMCoduri SIRUTA
Prefixe telefoniceCoduri Cadastrale
Coduri Cadastru

Terenurile, care apartin persoanelor fizice si juridice, indiferent de titlurile pe baza carora sunt detinute, se impart pe destinatii conform prevederilor legale. Prin “Detinatori de terenuri” se înteleg titularii dreptului de proprietate, persoane fizice sau juridice, ai altor drepturi reale asupra terenurilor sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesor ori detinator precar.

 

Clasificarea terenurilor si a constructiilor dupa destinatii

 

Coduri cadastru

Cod Cadastru Categorie Explicare cod
TDA Terenuri cu destinatie agricola Din categoria terenurilor cu destinatie agricola fac parte: terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fânetele, serele, solariile, rasadnite, terenurile cu vegetatie forestiera daca nu fac parte din amenajarile silvice, pasunile împadurite, cele ocupate de constructii agrozootehnice si îmbunatatiri funciare, amenajarile piscicole, drumurile tehnologice si de depozite.
TDF Terenuri cu destinatie forestiera Din categoria terenurilor forestiera fac parte: terenurile împadurite sau cele ce servesc nevoilor de cultura, productie ori administratie silvica, terenurile destinate împaduririlor si cele neproductive -stâncarii, abrupturi, bolovanisuri, râpe, revene, torenti
TDH Terenuri aflate permanent sub ape Din aceasta categorie fac parte albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor naturale si artificiale la nivelul maxim de retinere, bratele si canalele din Delta Dunarii, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale si contigue.
TDI Terenuri din intravilan În aceasta categorie se includ toate terenurile indiferent de categoria de folosinta, situate in perimetrul localitatilor urbane si rurale ca urmare a stabilirii limitei de hotar a intravilanului, conform legislatiei în vigoare.
TDS Terenuri cu destina?ie special? Din categoria terenurilor cu destinatie speciala fac parte cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, aeriene si navale, cele pe care se afla obiective si instalatii hidrotehnice, termice de transport al energiei electrice si gazelor naturale, terenurile cu exploatari miniere, petroliere, cele pentru nevoile de aparare a tarii, precum si rezervatiile si monumentele naturii, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea.

Coduri cladiri si constructii

Cod Cladire Explicare cod
CA Constructii anexe
CADM Constructii administrative
CAGR Constructii pentru agrement
CAS Constructii administrative si sociale
CCLT Constructii pentru cult
CCOM Constructii comerciale
CCUL Constructii pentru cultura
CEDIL Constructii edilitare
CFB Constructii financiar bancare
CIE Constructii industriale si edilitare
CIND Constructii industriale
CINV Constructii pentru învatamânt
CL Constructii de locuinte
CMASI Constructii de monumente, ansambluri istorice
CMET Constructii metrou
CSAN Constructii pentru sanatate
CSOC Constructii sociale
CSPO Constructii si amenajari sportive
CTUR Constructii turistice

Coduri terenurii

Categorie Teren Descriere Cod Teren Categorie Teren
Arabil A arabil propriu-zis
Arabil AP pajişti cultivate
Arabil AG grădini de legume
Arabil AO orezării
Arabil AS sere
Arabil ASO solarii şi răsadniţe
Arabil AC căpşunării
Arabil AD alte culturi perene
Drumuri si cai ferate DA autostrăzi
Drumuri si cai ferate DN drumuri naţionale
Drumuri si cai ferate DJ drumuri judeţene
Drumuri si cai ferate DC drumuri comunale
Drumuri si cai ferate DS străzi şi uliţe
Drumuri si cai ferate DE drumuri de exploatare (agricole, silvice, petroliere, industriale etc.)
Drumuri si cai ferate DT drumuri şi poteci turistice
Drumuri si cai ferate DF căi ferate
Fanete F fâneţe curate
Fanete FL fâneţe cu pomi fructiferi
Fanete FPF fâneţe împădurite
Fanete T fâneţe cu tufărişuri şi mărăciniş
Livezi L livezi clasice
Livezi LI livezi intensive şi superintensive
Livezi LF livezi plantaţii arbuşti
Livezi LD plantaţii dud
Livezi LP pepiniere pomicole
Păşuni P păşuni curate
Păşuni PP păşuni împădurite
Păşuni PL păşuni cu pomi fructiferi
Păşuni PT păşuni cu tufărişuri şi mărăciniş
Paduri si alte terenuri de vegetatie forestiera PD păduri
Paduri si alte terenuri de vegetatie forestiera PDP perdele de protecţie
Paduri si alte terenuri de vegetatie forestiera PDT tufărişuri şi mărăcinişuri
Paduri si alte terenuri de vegetatie forestiera PDR răchitării
Paduri si alte terenuri de vegetatie forestiera PDPS pepiniere silvice
Terenuri cu ape HR ape curgătoare
Terenuri cu ape HB lacuri şi bălţi naturale
Terenuri cu ape HA lacuri de acumulare
Terenuri cu ape HP amenajări piscicole
Terenuri cu ape HS ape cu stuf
Terenuri cu ape HC canaluri
Terenuri cu ape HM marea teritorială
Terenuri cu construcţii C construcţii
Terenuri cu construcţii CC curţi şi construcţii
Terenuri cu construcţii CD diguri
Terenuri cu construcţii CA cariere
Terenuri cu construcţii CP parcuri
Terenuri cu construcţii CI cimitire
Terenuri cu construcţii CS terenuri de sport
Terenuri cu construcţii CT pieţe şi târguri
Terenuri cu construcţii CPJ pajişti şi ştranduri
Terenuri cu construcţii CTZ taluzuri pietruite
Terenuri cu construcţii CFF fâşie de frontieră
Terenuri cu construcţii CMP exploatări miniere şi petroliere
Terenuri cu construcţii CAP alte terenuri cu construcţii
Terenuri neproductive NN nisipuri zburătoare
Terenuri neproductive NB bolovănişuri, stâncării, pietrişuri
Terenuri neproductive NR râpe, ravene, torenţi
Terenuri neproductive NS sărături cu crustă
Terenuri neproductive NM mocirle şi smârcuri
Terenuri neproductive NG gropi împrumut, deponii
Terenuri neproductive NH halde
Vii V Vii
Vii VN vii nobile
Vii VH vii hibride
Vii VHA plantaţii hamei
Vii P pepiniere viticole
 

Home | Coduri Postale | Termeni si conditii de utilizare a site-ului | Contact
Coduri explicate pe intelesul tau. Rapid si simplu!
© 2024 ECoduri.com

 
Cauta cod postal

Nota: Poti sa scrii codul postal incomplet
Sau numele strazii poti sa il scrii partial


Politica de confidentialitate